ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Όροι και Προϋποθέσεις

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 1 Ιανουαρίου 2018

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ
Synthetik.com

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ: Η χρήση αυτού του ιστότοπου και των υπηρεσιών σε αυτόν τον ιστότοπο που παρέχεται από τη Synthetik (εφεξής «Εταιρεία») υπόκειται στους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις (εφεξής «Συμφωνία»), όλα τα μέρη και υπο-μέρη των οποίων είναι ενσωματώθηκε ειδικά με αναφορά εδώ. Η παρούσα Συμφωνία διέπει τη χρήση όλων των σελίδων σε αυτόν τον ιστότοπο (εφεξής συλλογικά αναφέρεται ως "Ιστότοπος") και οποιωνδήποτε υπηρεσιών παρέχονται από ή σε αυτόν τον Ιστότοπο ("Υπηρεσίες").

1) ΟΡΙΣΜΟΙ

Τα μέρη που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία ορίζονται ως εξής:

α) Εταιρεία, Εμείς, Εμείς: Η Εταιρεία, ως δημιουργός, χειριστής και εκδότης της Ιστοσελίδας, καθιστά τον Ιστότοπο και ορισμένες Υπηρεσίες σε αυτόν διαθέσιμους στους χρήστες. Οι Synthetik, Company, Us, We, Our, Ours και άλλες αντωνυμίες πρώτου προσώπου θα αναφέρονται στην Εταιρεία, καθώς και σε όλους τους υπαλλήλους και συνεργάτες της Εταιρείας.

β) Εσείς, ο Χρήστης, ο Πελάτης: Εσείς, ως χρήστης του Ιστότοπου, θα αναφέρεται σε ολόκληρο το παρόν Συμφωνητικό με αντωνυμίες δεύτερου προσώπου, όπως εσείς, ο δικός σας, ο δικός σας, ή ως χρήστης ή πελάτης.

γ) Μέρη: Συλλογικά, τα μέρη της παρούσας Συμφωνίας (η Εταιρεία και Εσείς) θα αναφέρονται ως Μέρη.

2) ΑΠΟΔΟΧΗ & ΑΠΟΔΟΧΗ

Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο, εγγυάστε ότι έχετε διαβάσει και ελέγξει αυτό το Συμφωνητικό και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτήν. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμεύεστε από το παρόν Συμφωνητικό, παρακαλούμε εγκαταλείψτε τον Ιστότοπο αμέσως. Η Εταιρεία συμφωνεί να παρέχει τη χρήση αυτού του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών σε εσάς μόνο εάν συναινέσετε στο παρόν Συμφωνητικό.

3) ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρεία μπορεί να σας παρέχει ορισμένες πληροφορίες ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών από εσάς. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, τεκμηρίωση, δεδομένα ή πληροφορίες που αναπτύχθηκαν από την Εταιρεία και άλλο υλικό που μπορεί να βοηθήσει στη χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών από εσάς («Υλικό της Εταιρείας»). Με την επιφύλαξη αυτής της Συμφωνίας, η Εταιρεία σάς παραχωρεί μια μη αποκλειστική, περιορισμένη, μη μεταβιβάσιμη και ανακλητή άδεια χρήσης του Υλικού της Εταιρείας αποκλειστικά σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς. Το Υλικό της Εταιρείας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και αυτή η άδεια λήγει μετά την παύση χρήσης της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών ή κατά τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης.

4) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Συμφωνείτε ότι ο Ιστότοπος και όλες οι Υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών μυστικών, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας («Εταιρική ΠΕ»). Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία κατέχει όλα τα δικαιώματα, τον τίτλο και το συμφέρον στην IP της Εταιρείας και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε την IP της Εταιρείας για οποιονδήποτε παράνομο ή παραβατικό σκοπό. Συμφωνείτε να μην αναπαραγάγετε ή να διανείμετε την IP της εταιρείας με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικά ή μέσω εγγραφής οποιωνδήποτε νέων εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομάτων, σημάτων υπηρεσίας ή Uniform Resource Locators (URLs), χωρίς ρητή έγγραφη άδεια από την Εταιρεία.

5) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

Ως χρήστης του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, ενδέχεται να σας ζητηθεί να εγγραφείτε σε εμάς. Όταν το κάνετε αυτό, θα επιλέξετε ένα αναγνωριστικό χρήστη, το οποίο μπορεί να είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή άλλος όρος, καθώς και ένας κωδικός πρόσβασης. Μπορείτε επίσης να παράσχετε προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματός σας. Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ακρίβειας αυτών των πληροφοριών. Αυτές οι πληροφορίες αναγνώρισης θα σας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Δεν πρέπει να κοινοποιείτε τέτοιες πληροφορίες αναγνώρισης σε τρίτους και εάν ανακαλύψετε ότι τα στοιχεία αναγνώρισής σας έχουν παραβιαστεί, συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε αμέσως γραπτώς. Αρκεί η ειδοποίηση μέσω email. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της ασφάλειας των πληροφοριών αναγνώρισής σας, καθώς και για την ενημέρωσή μας για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αναγνώρισής σας. Η παροχή ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών ή η χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών για περαιτέρω απάτη ή παράνομη δραστηριότητα αποτελεί λόγο για άμεσο τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας.

6) ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΧΡΗΣΗ

Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ή για οποιονδήποτε σκοπό που απαγορεύεται βάσει της παρούσας ρήτρας. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει τον Ιστότοπο, τις Υπηρεσίες ή τη γενική δραστηριότητα της Εταιρείας.

α) Συμφωνείτε περαιτέρω να μην χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες:

I) Να παρενοχλεί, να κακοποιεί ή να απειλεί άλλους ή να παραβιάζει με άλλο τρόπο τα νομικά δικαιώματα οποιουδήποτε ατόμου.

II) Παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου.

III) Να ανεβάσετε ή να διαδώσετε με άλλο τρόπο ιούς υπολογιστών ή άλλο λογισμικό που ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ιδιοκτησία άλλου.

IV) να διαπράξει οποιαδήποτε απάτη ·

V) Να συμμετάσχετε ή να δημιουργήσετε παράνομα τυχερά παιχνίδια, κληρώσεις ή σχέδια πυραμίδων.

VI) Δημοσίευση ή διανομή άσεμνου ή δυσφημιστικού υλικού ·

VII) Να δημοσιεύει ή να διανέμει οποιοδήποτε υλικό που υποκινεί βία, μίσος ή διάκριση σε οποιαδήποτε ομάδα ·

VIII) Η παράνομη συλλογή πληροφοριών σχετικά με άλλους.

7) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των υπηρεσιών σας, μπορείτε να μας παρέχετε ορισμένες πληροφορίες. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες, εξουσιοδοτείτε την Εταιρεία να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα όπου ενδέχεται να λειτουργούμε.

α) Πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε ή να λάβουμε: Όταν εγγραφείτε για λογαριασμό, μας παρέχετε μια έγκυρη διεύθυνση email και ενδέχεται να μας παράσχετε πρόσθετες πληροφορίες, όπως το όνομά σας ή τα στοιχεία χρέωσης. Ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή τις Υπηρεσίες μας, Ενδέχεται επίσης να λάβουμε πληροφορίες από εξωτερικές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον Ιστότοπό μας ή Ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες μέσω διαφόρων τεχνολογιών ιστού, όπως cookie, αρχεία καταγραφής, διαγραφή gif, web beacons ή άλλα .

β) Πώς χρησιμοποιούμε πληροφορίες: Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέξατε από εσάς για να διασφαλίσουμε τη συνεχή καλή εμπειρία σας στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω email. Ενδέχεται επίσης να παρακολουθούμε ορισμένες πτυχές των παθητικών πληροφοριών που ελήφθησαν για τη βελτίωση του μάρκετινγκ και των αναλυτικών στοιχείων μας, και για αυτό, ενδέχεται να συνεργαστούμε με τρίτους παρόχους.

γ) Πώς μπορείτε να προστατεύσετε τις πληροφορίες σας: Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την πρόσβασή μας σε οποιεσδήποτε παθητικές πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών, μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας στο Web. Λάβετε υπόψη ότι η Εταιρεία θα εξακολουθεί να λαμβάνει πληροφορίες για εσάς που έχετε παράσχει, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

8) ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία μπορεί να πουλήσει αγαθά ή υπηρεσίες ή να επιτρέψει σε τρίτους να πουλήσουν αγαθά ή υπηρεσίες στον Ιστότοπο. Η Εταιρεία δεσμεύεται να είναι όσο το δυνατόν ακριβέστερη με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών προϊόντων και των εικόνων. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών προϊόντος και αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι αγοράζετε τέτοια προϊόντα με δική σας ευθύνη.

9) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Συμφωνείτε να διασφαλίσετε την πληρωμή για τυχόν αντικείμενα που μπορείτε να αγοράσετε από εμάς και αναγνωρίζετε και επιβεβαιώνετε ότι οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές. Διατηρούμε το δικαίωμα να απορρίψουμε ή να ακυρώσουμε μια παραγγελία για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων σφαλμάτων ή παραλείψεων στις πληροφορίες. Παρέχετε σε εμάς. Εάν το κάνουμε μετά την επεξεργασία της πληρωμής, θα σας εκδώσουμε επιστροφή χρημάτων στο ποσό της τιμής αγοράς. Μπορούμε επίσης να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες από εσάς πριν από την επιβεβαίωση μιας πώλησης και διατηρούμε το δικαίωμα να θέσουμε επιπλέον περιορισμούς στην πώληση οποιουδήποτε από τα προϊόντα μας. Για την πώληση ψηφιακών προϊόντων, θα χρεώσουμε την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα όταν το προϊόν διατεθεί σε εσάς για ψηφιακή χρήση ή / και λήψη. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή διαφορές, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγκαίρως στα ακόλουθα: [προστασία μέσω email]

Όλες οι πωλήσεις είναι τελικές. Παρέχουμε μια δοκιμή που δεν λήγει για να δοκιμάσουν οι χρήστες πριν από την αγορά. Μόλις αγοράσετε το λογισμικό, δεν έχουμε κανέναν τρόπο να το αφαιρέσουμε από τον υπολογιστή σας. Σας προτείνουμε να δοκιμάσετε διεξοδικά το λογισμικό πριν από την αγορά.

10) ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Συμφωνείτε να μην προβείτε σε καμία από τις ακόλουθες ενέργειες:

α) Μηχανικός αντίστροφης μηχανής, ή απόπειρα αναστροφής μηχανικού ή αποσυναρμολόγησης οποιουδήποτε κώδικα ή λογισμικού από ή στον Ιστότοπο ή στις Υπηρεσίες.

β) Παραβιάζει την ασφάλεια του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών μέσω οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, παράκαμψης κρυπτογράφησης ή άλλων εργαλείων ασφαλείας, εξόρυξης δεδομένων ή παρεμβολών σε οποιονδήποτε κεντρικό υπολογιστή, χρήστη ή δίκτυο.

11) ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία δεν αποδέχεται την ευθύνη για την ασφάλεια του λογαριασμού ή του περιεχομένου σας. Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών σας γίνεται με δική σας ευθύνη.

12) ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε την Εταιρεία και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες εταιρείες της (εάν ισχύει) και να μας κρατήσετε αβλαβείς έναντι οποιωνδήποτε και όλων των νόμιμων αξιώσεων και απαιτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αμοιβών του πληρεξούσιου, που μπορεί να προκύψουν από ή σχετίζονται με τη χρήση ή την κατάχρηση της Ιστοσελίδας Υπηρεσίες, παραβίαση της παρούσας συμφωνίας ή συμπεριφορά ή ενέργειές σας. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία θα μπορεί να επιλέξει τον δικό της νομικό σύμβουλο και ότι μπορεί να συμμετάσχει στην υπεράσπισή της, εάν το επιθυμεί η Εταιρεία.

13) ΠΟΛΙΤΙΚΗ SPAM

Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση της Ιστοσελίδας ή οποιωνδήποτε από τις Υπηρεσίες της Εταιρείας για παράνομες δραστηριότητες ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής διευθύνσεων email και προσωπικών πληροφοριών από άλλους ή της αποστολής μαζικών εμπορικών email.

14) ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΙΤΩΝ

Η Εταιρεία μπορεί περιστασιακά να δημοσιεύει συνδέσμους σε ιστότοπους τρίτων ή σε άλλες υπηρεσίες. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για καμία απώλεια ή ζημία που προκλήθηκε ως αποτέλεσμα της από μέρους σας χρήσης τρίτων υπηρεσιών που συνδέονται από τον Ιστότοπό μας.

15) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ

Η Εταιρεία μπορεί, από καιρό σε καιρό και ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς, να τροποποιήσει το παρόν Συμφωνητικό. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει την παρούσα Συμφωνία ή να αναθεωρήσει οτιδήποτε περιέχεται στο παρόν. Συμφωνείτε περαιτέρω ότι όλες οι τροποποιήσεις σε αυτό το Συμφωνητικό ισχύουν και ισχύουν αμέσως μετά την ανάρτηση στον Ιστότοπο και ότι οι τροποποιήσεις ή οι παραλλαγές θα αντικαταστήσουν οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση αυτού του Συμφωνητικού, εκτός εάν προηγούμενες εκδόσεις αναφέρονται συγκεκριμένα ή ενσωματώνονται στην τελευταία τροποποίηση ή παραλλαγή της παρούσας συμφωνίας.

α) Στο βαθμό που οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα της παρούσας Συμφωνίας θεωρείται αναποτελεσματικό ή άκυρο από οποιοδήποτε δικαστήριο, συμφωνείτε ότι η προηγούμενη, αποτελεσματική έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα θεωρείται εκτελεστή και έγκυρη στο μέγιστο βαθμό.

β) Συμφωνείτε να παρακολουθείτε τακτικά το παρόν Συμφωνητικό και να αναφέρετε την Ημερομηνία Ισχύος που δημοσιεύτηκε στο πάνω μέρος του Συμφωνητικού για να σημειώσετε τροποποιήσεις ή παραλλαγές. Συμφωνείτε περαιτέρω να εκκαθαρίσετε την προσωρινή μνήμη σας όταν το κάνετε για να αποφύγετε την πρόσβαση σε προηγούμενη έκδοση αυτού του Συμφωνητικού. Συμφωνείτε ότι η συνεχής χρήση του Ιστότοπου μετά από οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο παρόν Συμφωνητικό αποτελεί απόδειξη της συνεχιζόμενης συγκατάθεσής σας στο παρόν Συμφωνητικό.

γ) Σε περίπτωση που δεν παρακολουθείτε τυχόν τροποποιήσεις ή παραλλαγές της παρούσας Συμφωνίας, συμφωνείτε ότι αυτή η αποτυχία θα θεωρείται θετική παραίτηση από το δικαίωμά σας να επανεξετάσετε το τροποποιημένο Συμφωνητικό.

16) ΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη κατανόηση μεταξύ των Μερών σχετικά με οποιαδήποτε και όλη τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας. Η παρούσα Σύμβαση αντικαθιστά και αντικαθιστά όλες τις προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες ή αντιλήψεις, γραπτές ή προφορικές, σχετικά με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

17) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Εταιρεία ενδέχεται να χρειαστεί να διακόψει την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο για την εκτέλεση υπηρεσιών συντήρησης ή έκτακτης ανάγκης σε προγραμματισμένη ή μη προγραμματισμένη βάση. Συμφωνείτε ότι η πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ενδέχεται να επηρεαστεί από απρόβλεπτο ή μη προγραμματισμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας, για οποιονδήποτε λόγο, αλλά ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκληθεί ως αποτέλεσμα αυτού του χρόνου διακοπής λειτουργίας.

18) ΟΡΟΙ, ΠΕΡΑΤΩΣΗ & ΑΝΑΣΤΟΛΗ

Η Εταιρεία μπορεί να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό μαζί σας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο, με ή χωρίς αιτία. Η Εταιρεία διατηρεί συγκεκριμένα το δικαίωμα να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους όρους που περιγράφονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτου μέρους, μη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους ή άλλες νομικές υποχρεώσεις και / ή δημοσίευση ή διανομή παράνομου υλικού. Εάν έχετε εγγραφεί για λογαριασμό σε εμάς, μπορείτε επίσης να τερματίσετε το παρόν Συμφωνητικό ανά πάσα στιγμή επικοινωνώντας μαζί μας και ζητώντας τον τερματισμό. Κατά τον τερματισμό της παρούσας Συμφωνίας, τυχόν διατάξεις που αναμένεται να επιβιώσουν από τη φύση τους θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

19) ΟΧΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Συμφωνείτε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς γίνεται αποκλειστικά και αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και ότι οποιεσδήποτε Υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς υπόκεινται σε «Όπως είναι». Με την παρούσα, η Εταιρεία αποποιείται ρητά οποιαδήποτε και όλες τις ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της σιωπηρής εγγύησης καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και της σιωπηρής εγγύησης εμπορευσιμότητας. Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο Ιστότοπος ή οι Υπηρεσίες θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες σας ή ότι ο Ιστότοπος ή οι Υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, χωρίς σφάλματα ή ασφαλείς. Η Εταιρεία επίσης δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την αξιοπιστία ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε πληροφοριών στον Ιστότοπο ή που λαμβάνονται μέσω των Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκληθεί σε εσάς, μέσω του συστήματος του υπολογιστή σας ή ως αποτέλεσμα της απώλειας των δεδομένων σας από τη χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών από εσάς είναι αποκλειστική σας ευθύνη και ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τέτοια ζημιά ή απώλεια .

20) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε εσάς ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών από εσάς, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η μέγιστη ευθύνη της Εταιρείας που απορρέει ή σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία περιορίζεται στο μεγαλύτερο από εκατό (100 $) Δολάρια ΗΠΑ ή στο ποσό που πληρώσατε στην Εταιρεία τους τελευταίους έξι (6) μήνες. Αυτή η ενότητα ισχύει για οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις από Εσάς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των χαμένων κερδών ή εσόδων, των επακόλουθων ή τιμωρητικών ζημιών, αμέλειας, αυστηρής ευθύνης, απάτης ή οποιουδήποτε είδους.

21) ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ:

α) ΓΛΩΣΣΑ: Όλες οι ανακοινώσεις που γίνονται ή οι ειδοποιήσεις που δίνονται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία θα είναι στην Αγγλική γλώσσα.

β) ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΤΟΠΟΣ & ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ: Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών, συμφωνείτε ότι οι νόμοι της Πολιτείας της Χαβάης διέπουν οποιοδήποτε θέμα ή διαφορά που σχετίζεται με ή προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά κάθε είδους που μπορεί να προκύψει μεταξύ Εσάς και της Εταιρείας, με εξαίρεση τις διατάξεις περί σύγκρουσης νόμων. Σε περίπτωση που ξεκινήσει οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που επιτρέπεται ειδικά βάσει της παρούσας Συμφωνίας, τα Μέρη συμφωνούν να υπαχθούν στην προσωπική δικαιοδοσία των πολιτειακών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων του ακόλουθου νομού: Χονολουλού, Χαβάη. Τα μέρη συμφωνούν ότι αυτή η επιλογή νόμου, χώρου και δικαιοδοσίας δεν είναι ανεκτική, αλλά μάλλον υποχρεωτική. Με την παρούσα παραιτείτε το δικαίωμα σε οποιαδήποτε αντίρρηση του χώρου, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού του δόγματος του forum nonveniens ή παρόμοιου δόγματος.

γ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των Μερών σχετικά με ή προκύπτει από την παρούσα Συμφωνία, τα Μέρη θα προσπαθήσουν πρώτα να επιλύσουν τη διαφορά προσωπικά και με καλή πίστη. Εάν αποτύχουν αυτές οι απόπειρες προσωπικής επίλυσης, τα Μέρη θα υποβάλουν τη διαφορά σε δεσμευτική διαιτησία. Η διαιτησία διεξάγεται στον ακόλουθο νομό: Χονολουλού. Η διαιτησία θα διεξάγεται από έναν μόνο διαιτητή και ο εν λόγω διαιτητής δεν θα έχει καμία εξουσία να προσθέσει συμβαλλόμενα μέρη, να τροποποιήσει τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, να επιβάλει κυρώσεις ή να πιστοποιήσει μια τάξη. Ο διαιτητής δεσμεύεται από το εφαρμοστέο και εφαρμοστέο ομοσπονδιακό δίκαιο, καθώς και το δίκαιο της ακόλουθης πολιτείας: Χαβάη. Κάθε μέρος καταβάλλει τα δικά του έξοδα και τέλη. Οι αξιώσεις που απαιτούν διαιτησία βάσει αυτής της ενότητας περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε: αξιώσεις συμβολαίου, αξιώσεις αδικοπραξίας, αξιώσεις βάσει ομοσπονδιακού και πολιτειακού νόμου και αξιώσεις βάσει τοπικών νόμων, διατάξεων, καταστατικών ή κανονισμών. Οι αξιώσεις πνευματικής ιδιοκτησίας από την Εταιρεία δεν υπόκεινται σε διαιτησία και ενδέχεται, κατ 'εξαίρεση σε αυτό το τμήμα, να ασκηθούν δικαστικές διαφορές. Τα συμβαλλόμενα μέρη, σε συμφωνία με αυτό το υπο-μέρος της παρούσας συμφωνίας, παραιτούνται από τα δικαιώματά τους σε δικαστική δίκη σε σχέση με διαιτητικές αξιώσεις.

δ) ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ: Η παρούσα Συμφωνία, ή τα δικαιώματα που παραχωρούνται στο παρόν, δεν μπορεί να εκχωρηθεί, να πωληθεί, να εκμισθωθεί ή να μεταβιβασθεί με άλλο τρόπο εν όλω ή εν μέρει από Εσάς. Σε περίπτωση που η παρούσα Συμφωνία, ή τα δικαιώματα που παραχωρούνται βάσει αυτής, από εκχώρηση, πώληση, μίσθωση ή μεταβίβαση με άλλο τρόπο από την Εταιρεία, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Εταιρείας θα δεσμεύσουν και θα ασφαλίσουν σε οποιονδήποτε εκδοχέα, διαχειριστές, διάδοχους και εκτελεστές.

ε) ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ: Εάν οποιοδήποτε μέρος ή τμήμα της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο από δικαστήριο ή αρμόδιο διαιτητή, τα υπόλοιπα τμήματα και τμήματα θα επιβληθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε αυτήν την προϋπόθεση, το υπόλοιπο της παρούσας Συμφωνίας θα συνεχίσει να ισχύει πλήρως.

στ) ΟΧΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ: Σε περίπτωση που δεν επιβάλλουμε καμία διάταξη της παρούσας Συμφωνίας, αυτό δεν αποτελεί παραίτηση από μελλοντική επιβολή της εν λόγω διάταξης ή οποιασδήποτε άλλης διάταξης. Η παραίτηση οποιουδήποτε μέρους ή τμήματος της παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποτελεί παραίτηση οποιουδήποτε άλλου μέρους ή τμήματος.

ζ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Οι επικεφαλίδες ανταλλακτικών και επιμέρους τμημάτων βάσει της παρούσας Συμφωνίας προορίζονται μόνο για διευκόλυνση και οργάνωση. Οι επικεφαλίδες δεν επηρεάζουν την έννοια οποιωνδήποτε διατάξεων της παρούσας συμφωνίας.

η) ΟΧΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: Δεν έχει δημιουργηθεί αντιπροσωπεία, εταιρική σχέση ή κοινοπραξία μεταξύ των Μερών ως αποτέλεσμα της παρούσας Συμφωνίας. Κανένα Μέρος δεν έχει καμία εξουσία να δεσμεύει το άλλο σε τρίτους.

i) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία εκτέλεσης λόγω αιτιών πέραν του εύλογου ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πράξεων του Θεού, πράξεων πολιτικών αρχών, πράξεων στρατιωτικών αρχών, ταραχών, εμπάργκο, πράξεων της φύσης και φυσικές καταστροφές και άλλες πράξεις που ενδέχεται να οφείλονται σε απρόβλεπτες περιστάσεις.

ι) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ: Επιτρέπονται ηλεκτρονικές επικοινωνίες και στα δύο Μέρη βάσει της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του φαξ. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή απορίες, στείλτε μας email στην ακόλουθη διεύθυνση: [προστασία μέσω email]