وکتور رنگ

وکتور رنگ

قطعنامه مستقل
رسانه های طبیعی تا رنگ های وحشی

همه نمونه ها به طور خودکار با ایستگاه از پیش تنظیم Studio Artist ایجاد شده اند

وکتور رنگ

قطعنامه مستقل

رسانه های طبیعی تا رنگ های وحشی

Vector Paints نه تنها رنگهای محیط طبیعی را از روغن به گچ شبیه سازی می کند بلکه باعث ایجاد رنگ برداری کاملاً جدید می شود که قبلاً ممکن نبود.

وکتور رنگ را می توان در Paint Synthesizer و همچنین در Vectorizer یافت. آنها می توانند به صورت خودکار یا دستی اعمال شوند.

تنظیمات مختلفی وجود دارد که می تواند با ایجاد تغییراتی ظاهری عالی ایجاد کند. همه این رنگ ها از وضوح مستقل برخوردارند ، بنابراین می توانید با استفاده از SVG یا EPS تصاویر در مقیاس بزرگ تولید کنید.

 
 

گالری های بیشتر هنرمند استودیو

دکمه موزاییک