MSG Generative Art با
هنرمند استودیو

گرافیک ترکیبی مدولار

msg2

مولد خودکار تکامل و جلوه های تصویر با یک کلیک

همه تصاویر و جلوه ها با استفاده از ماژول MSG با یک کلیک تکامل یافتند

MSG - تولید کننده تصویر تکاملی

مولد تصویر و جلوه های خودکار مدولار با یک کلیک

Studio Artist شامل یک معماری پردازش تصویر MSG مدولار است که شامل بیش از 500 ماژول پردازش تصویر است که می توانند با هم ترکیب شوند و تعداد نامحدودی از جلوه های پردازش بصری یا تصاویر رویه ای انتزاعی را ایجاد کنند.

ویژگی های تکامل جلوه بصری خودکار به شما امکان می دهد با لمس یک دکمه تصاویر متحرک شگفت انگیز یا متحرک ایجاد کنید. از پیش تنظیمات MSG می تواند به عنوان جلوه های مستقل استفاده شود و یا در Paint Synthesizer محصور شده و ابزارهای رنگ آمیزی خنک ایجاد می کند که خلاقیت و قابلیت گسترش نامحدود کاربر را فراهم می کند.

 
 

گالری های بیشتر هنرمند استودیو

دکمه موزاییک