Terma dan Syarat

Terma & Syarat

Tarikh Berkuatkuasa: 1 Januari 2018

PERISIAN SYNTHETIK
Synthetik.com

PERJANJIAN: Penggunaan laman web dan perkhidmatan ini di laman web ini yang disediakan oleh Synthetik (selanjutnya disebut sebagai "Syarikat") tertakluk kepada Terma & Syarat berikut (selepas ini "Perjanjian"), semua bahagian dan sub-bahagiannya adalah digabungkan secara khusus dengan rujukan di sini. Perjanjian ini akan mengatur penggunaan semua halaman di laman web ini (selanjutnya disebut secara kolektif sebagai "Laman Web") dan setiap perkhidmatan yang disediakan oleh atau di Laman web ini ("Perkhidmatan").

1) DEFINISI

Para pihak yang disebut dalam Perjanjian ini akan didefinisikan sebagai berikut:

a) Syarikat, Kami, Kami: Syarikat, sebagai pencipta, pengendali, dan penerbit Laman web, menjadikan Laman web, dan Perkhidmatan tertentu di dalamnya, tersedia untuk pengguna. Synthetik, Company, Us, We, Our, Ours dan kata ganti nama orang pertama yang lain akan merujuk kepada Syarikat, serta semua pekerja dan sekutu Syarikat.

b) Anda, Pengguna, Pelanggan: Anda, sebagai pengguna Laman Web, akan dirujuk sepanjang Perjanjian ini dengan kata ganti nama orang kedua seperti Anda, Anda, Anda, atau sebagai Pengguna atau Pelanggan.

c) Pihak: Secara kolektif, pihak-pihak dalam Perjanjian ini (Syarikat dan Anda) akan disebut sebagai Pihak.

2) PEMBERIAN & PENERIMAAN

Dengan menggunakan Laman Web, Anda menjamin bahawa Anda telah membaca dan mengkaji Perjanjian ini dan bahawa Anda bersetuju untuk terikat dengannya. Sekiranya Anda tidak bersetuju untuk terikat dengan Perjanjian ini, silakan tinggalkan Laman Web dengan segera. Syarikat hanya bersetuju untuk memberikan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan ini kepada Anda sekiranya Anda bersetuju dengan Perjanjian ini.

3) LESEN MENGGUNAKAN LAMAN WEB

Syarikat boleh memberikan anda maklumat tertentu sebagai hasil dari penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan oleh Anda. Maklumat tersebut mungkin termasuk, tetapi tidak terbatas pada, dokumentasi, data, atau maklumat yang dikembangkan oleh Syarikat, dan bahan lain yang dapat membantu dalam penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan oleh Anda ("Bahan Syarikat"). Tertakluk pada Perjanjian ini, Syarikat memberikan anda lesen yang tidak eksklusif, terhad, tidak boleh dipindah milik dan boleh dicabut untuk menggunakan Bahan Syarikat semata-mata sehubungan dengan penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh Anda. Bahan Syarikat tidak boleh digunakan untuk tujuan lain, dan lesen ini berakhir setelah pemberhentian anda menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan atau semasa penamatan Perjanjian ini.

4) HARTA INTELEKTUAL

Anda bersetuju bahawa Laman Web dan semua Perkhidmatan yang disediakan oleh Syarikat adalah hak milik Syarikat, termasuk semua hak cipta, tanda dagang, rahsia perdagangan, paten, dan harta intelek lain ("IP Syarikat"). Anda bersetuju bahawa Syarikat memiliki semua hak, hak dan kepentingan dalam dan ke IP Syarikat dan bahawa Anda tidak akan menggunakan IP Syarikat untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau melanggar. Anda bersetuju untuk tidak memperbanyak atau menyebarkan IP Syarikat dengan cara apa pun, termasuk secara elektronik atau melalui pendaftaran mana-mana tanda dagangan, nama dagang, tanda perkhidmatan atau Uniform Resource Locators (URL) baru, tanpa kebenaran bertulis daripada Syarikat.

5) KEWAJIBAN PENGGUNA

Sebagai pengguna Laman Web atau Perkhidmatan, Anda mungkin diminta untuk mendaftar dengan Kami. Apabila anda melakukannya, Anda akan memilih pengecam pengguna, yang mungkin merupakan alamat e-mel anda atau istilah lain, serta kata laluan. Anda juga boleh memberikan maklumat peribadi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, Nama Anda. Anda bertanggungjawab untuk memastikan ketepatan maklumat ini. Maklumat pengenalan ini akan membolehkan Anda menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan. Anda tidak boleh berkongsi maklumat pengenalan seperti itu dengan pihak ketiga mana pun, dan jika anda mengetahui bahawa maklumat pengenalan anda telah disusupi, anda bersetuju untuk segera memberitahu kami secara bertulis. Pemberitahuan e-mel akan mencukupi. Anda bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan dan keselamatan maklumat pengenalpastian Anda serta menjaga Kami mengetahui setiap perubahan pada maklumat pengenalan Anda. Memberikan maklumat palsu atau tidak tepat, atau menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan untuk penipuan atau aktiviti yang menyalahi undang-undang adalah alasan untuk segera menghentikan Perjanjian ini.

6) PENGGUNAAN YANG DITERIMA

Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau tujuan yang dilarang di bawah klausa ini. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan dengan cara yang boleh merosakkan Laman Web, Perkhidmatan, atau perniagaan umum Syarikat.

a) Anda selanjutnya bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan:

I) Mengganggu, menyalahgunakan, atau mengancam orang lain atau melanggar hak undang-undang mana-mana orang;

II) Untuk melanggar hak harta intelek Syarikat atau pihak ketiga;

III) Untuk memuat naik atau menyebarkan virus komputer atau perisian lain yang boleh merosakkan harta benda orang lain;

IV) Melakukan sebarang penipuan;

V) Untuk terlibat dalam atau membuat sebarang perjudian, undian, atau skim piramid yang tidak sah;

VI) Menerbitkan atau menyebarkan sebarang bahan lucah atau fitnah;

VII) Untuk menerbitkan atau menyebarkan sebarang bahan yang menimbulkan keganasan, kebencian, atau diskriminasi terhadap mana-mana kumpulan;

VIII) Mengumpulkan maklumat mengenai orang lain secara tidak sah.

7) MAKLUMAT PRIVASI

Melalui Penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan Anda, Anda dapat memberi kami maklumat tertentu. Dengan menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan, Anda memberi kuasa kepada Syarikat untuk menggunakan maklumat Anda di Amerika Syarikat dan negara lain di mana Kami mungkin beroperasi.

a) Maklumat yang Mungkin Kami Kumpulkan atau Terima: Semasa anda mendaftar untuk akaun, Anda memberi kami alamat e-mel yang sah dan mungkin memberi kami maklumat tambahan, seperti nama Anda atau maklumat penagihan. Bergantung pada cara Anda menggunakan Laman Web atau Perkhidmatan Kami, Kami juga mungkin menerima maklumat dari aplikasi luaran yang Anda gunakan untuk mengakses Laman Web Kami, atau Kami mungkin menerima maklumat melalui pelbagai teknologi web, seperti kuki, fail log, gif yang jelas, suar web atau lain-lain .

b) Cara Kami Menggunakan Maklumat: Kami menggunakan maklumat yang dikumpulkan dari Anda untuk memastikan pengalaman baik anda yang berterusan di laman web kami, termasuk melalui komunikasi e-mel. Kami juga dapat melacak aspek tertentu dari maklumat pasif yang diterima untuk meningkatkan pemasaran dan analitik kami, dan untuk ini, Kami mungkin bekerjasama dengan penyedia pihak ketiga.

c) Bagaimana Anda Dapat Melindungi Maklumat Anda: Jika Anda ingin menonaktifkan Akses kami ke sebarang maklumat pasif yang Kami terima dari penggunaan pelbagai teknologi, Anda boleh memilih untuk mematikan kuki di penyemak imbas web anda. Perlu diketahui bahawa Syarikat akan tetap menerima maklumat mengenai Anda yang telah anda berikan, seperti alamat e-mel Anda.

8) JUALAN BARANG / PERKHIDMATAN

Syarikat boleh menjual barang atau perkhidmatan atau membenarkan pihak ketiga menjual barang atau perkhidmatan di Laman Web. Syarikat berjanji untuk seakurat mungkin dengan semua maklumat mengenai barang dan perkhidmatan, termasuk keterangan dan gambar produk. Walau bagaimanapun, Syarikat tidak menjamin ketepatan atau kebolehpercayaan maklumat produk apa pun, dan Anda mengakui dan bersetuju bahawa Anda membeli produk tersebut atas risiko Anda sendiri.

9) DASAR PENGHANTARAN / PENGHANTARAN / KEMBALI

Anda bersetuju untuk memastikan pembayaran untuk item yang mungkin anda beli dari Kami, dan Anda mengakui dan mengesahkan bahawa harga boleh berubah. Kami berhak untuk menolak atau membatalkan pesanan dengan alasan apa pun, termasuk kesalahan atau peninggalan dalam maklumat. Anda berikan kepada Kami. Sekiranya Kami melakukannya setelah pembayaran diproses, Kami akan memberikan pengembalian dana kepada Anda dalam jumlah harga pembelian. Kami juga mungkin meminta maklumat tambahan dari Anda sebelum mengesahkan penjualan, dan Kami berhak untuk meletakkan sekatan tambahan pada penjualan produk Kami. Untuk penjualan produk digital, Kami akan mengenakan kad kredit atau debit anda apabila produk tersebut tersedia untuk Anda untuk penggunaan digital dan / atau muat turun. Untuk sebarang pertanyaan, kebimbangan, atau pertikaian, Anda bersetuju untuk menghubungi Kami tepat pada masanya sebagai berikut: [e-mel dilindungi]

Semua penjualan adalah muktamad. Kami menyediakan percubaan yang tidak luput untuk dicuba oleh pengguna sebelum membeli. Setelah anda membeli perisian, kami tidak akan dapat mengeluarkannya dari komputer anda. Kami mencadangkan anda menguji perisian secara menyeluruh sebelum membeli.

10) KEJURUTERAAN & KEAMANAN TERBalik

Anda bersetuju untuk tidak melakukan tindakan berikut:

a) Jurutera songsang, atau cubaan membalikkan jurutera atau membongkar kod atau perisian dari atau di Laman Web atau Perkhidmatan;

b) Melanggar keselamatan Laman Web atau Perkhidmatan melalui akses yang tidak dibenarkan, penyingkiran penyulitan atau alat keselamatan lain, perlombongan data atau gangguan kepada mana-mana hos, pengguna atau rangkaian.

11) HILANG DATA

Syarikat tidak bertanggungjawab untuk keselamatan akaun atau kandungan anda. Anda bersetuju bahawa penggunaan Laman web atau Perkhidmatan oleh anda adalah risiko anda sendiri.

12) INDEMNIFIKASI

Anda bersetuju untuk membela dan mengganti rugi Syarikat dan mana-mana gabungannya (jika ada) dan menjadikan Kami tidak berbahaya terhadap sebarang dan semua tuntutan dan tuntutan undang-undang, termasuk bayaran peguam yang munasabah, yang mungkin timbul dari atau berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan Laman Web oleh anda atau Perkhidmatan, Pelanggaran Perjanjian ini, atau kelakuan atau tindakan Anda. Anda bersetuju bahawa Syarikat akan dapat memilih penasihat undang-undangnya sendiri dan boleh mengambil bahagian dalam pembelaannya sendiri, jika Syarikat menghendaki.

13) DASAR SPAM

Anda dilarang menggunakan laman web atau perkhidmatan Syarikat untuk aktiviti spam haram, termasuk mengumpulkan alamat e-mel dan maklumat peribadi dari orang lain atau menghantar e-mel komersial secara besar-besaran.

14) KANDUNGAN & KANDUNGAN PIHAK KETIGA

Syarikat kadang-kadang boleh menghantar pautan ke laman web pihak ketiga atau perkhidmatan lain. Anda bersetuju bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab atau bertanggungjawab atas sebarang kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh penggunaan Perkhidmatan pihak ketiga oleh anda dari laman web Kami.

15) MODIFIKASI & VARIASI

Syarikat boleh, dari semasa ke semasa dan pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan kepada Anda, mengubah Perjanjian ini. Anda bersetuju bahawa Syarikat mempunyai hak untuk mengubah Perjanjian ini atau menyemak semula apa sahaja yang terkandung di dalam ini. Anda selanjutnya bersetuju bahawa semua pengubahsuaian pada Perjanjian ini berkuat kuasa dan berkuatkuasa sebaik sahaja memposting di Laman Web dan bahawa pengubahsuaian atau variasi akan menggantikan versi sebelumnya dari Perjanjian ini, kecuali versi sebelumnya disebut atau dimasukkan secara khusus ke dalam modifikasi atau perubahan terbaru Perjanjian ini.

a) Sejauh mana bahagian atau bahagian dari Perjanjian ini dianggap tidak berkesan atau tidak sah oleh pengadilan mana-mana mahkamah, Anda bersetuju bahawa versi Perjanjian ini yang sebelumnya dan berkesan akan dianggap dapat dilaksanakan dan berlaku sepenuhnya.

b) Anda bersetuju untuk secara rutin memantau Perjanjian ini dan merujuk pada Tarikh Berkuatkuasa yang disiarkan di bahagian atas Perjanjian ini untuk memperhatikan pengubahsuaian atau perubahan. Anda seterusnya bersetuju untuk mengosongkan cache Anda ketika melakukannya untuk mengelakkan daripada mengakses versi sebelumnya dari Perjanjian ini. Anda bersetuju bahawa penggunaan Laman Web anda secara berterusan setelah sebarang perubahan pada Perjanjian ini adalah manifestasi dari persetujuan anda yang berterusan terhadap Perjanjian ini.

c) Sekiranya anda gagal memantau sebarang modifikasi atau perubahan Perjanjian ini, Anda bersetuju bahawa kegagalan tersebut akan dianggap sebagai penolakan penegasan hak Anda untuk menyemak Perjanjian yang diubah.

16) SELURUH PERJANJIAN

Perjanjian ini merangkumi keseluruhan pemahaman antara Pihak berkenaan dengan penggunaan dan penggunaan semua Laman Web ini. Perjanjian ini menggantikan dan menggantikan semua perjanjian atau pemahaman sebelumnya atau bersamaan, bertulis atau lisan, mengenai penggunaan Laman web ini.

17) GANGGUAN PERKHIDMATAN

Syarikat mungkin perlu mengganggu akses Anda ke Laman Web untuk melakukan perkhidmatan penyelenggaraan atau kecemasan secara berjadual atau tidak berjadual. Anda bersetuju bahawa akses anda ke Laman Web mungkin dipengaruhi oleh waktu henti yang tidak dijangka atau tidak dijadualkan, atas sebab apa pun, tetapi Syarikat tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan oleh gangguan tersebut.

18) JANGKA MASA, PENAMATAN & PENANGGUHAN

Syarikat boleh menamatkan Perjanjian ini dengan Anda pada bila-bila masa dengan alasan apa pun, dengan atau tanpa sebab. Syarikat secara khusus berhak untuk menghentikan Perjanjian ini jika Anda melanggar mana-mana syarat yang digariskan di sini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, melanggar hak harta intelek Syarikat atau pihak ketiga, tidak mematuhi undang-undang yang berlaku atau kewajiban undang-undang lain , dan / atau menerbitkan atau menyebarkan bahan haram. Sekiranya Anda telah mendaftar untuk akaun dengan Kami, Anda juga dapat menghentikan Perjanjian ini pada bila-bila masa dengan menghubungi Kami dan meminta penamatan. Pada penamatan Perjanjian ini, segala ketentuan yang diharapkan dapat bertahan dari pemutusan oleh sifatnya akan tetap berlaku dan berkuatkuasa sepenuhnya.

19) TIADA JAMINAN

Anda bersetuju bahawa penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan oleh anda adalah atas risiko tunggal dan eksklusif anda dan bahawa setiap Perkhidmatan yang disediakan oleh Kami adalah berdasarkan "As Is". Syarikat dengan ini dengan tegas menolak sebarang dan semua jaminan tersurat atau tersirat dalam bentuk apa pun, termasuk, tetapi tidak terhad kepada jaminan kecergasan tersirat untuk tujuan tertentu dan jaminan tersirat untuk diperdagangkan. Syarikat tidak memberi jaminan bahawa Laman Web atau Perkhidmatan akan memenuhi keperluan Anda atau bahawa Laman Web atau Perkhidmatan tidak terganggu, bebas ralat, atau selamat. Syarikat juga tidak memberikan jaminan mengenai kebolehpercayaan atau ketepatan maklumat apa pun di Laman Web atau yang diperoleh melalui Perkhidmatan. Anda bersetuju bahawa sebarang kerosakan yang mungkin berlaku kepada anda, melalui sistem komputer anda, atau akibat kehilangan data anda dari penggunaan Laman web atau Perkhidmatan oleh anda adalah tanggungjawab anda sendiri dan bahawa Syarikat tidak bertanggungjawab atas kerosakan atau kerugian tersebut .

20) BATASAN TANGGUNGJAWAB

Syarikat tidak bertanggung jawab atas kerosakan yang mungkin berlaku kepada Anda akibat penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan oleh Anda, sejauh yang dibenarkan oleh undang-undang. Liabiliti maksimum Syarikat yang timbul dari atau berkaitan dengan Perjanjian ini adalah terhad kepada seratus ($ 100) Dolar AS yang lebih besar atau jumlah yang Anda bayar kepada Syarikat dalam enam (6) bulan terakhir. Bahagian ini terpakai untuk mana-mana dan semua tuntutan oleh Anda, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kehilangan keuntungan atau pendapatan, ganti rugi akibat atau hukuman, kecuaian, tanggungjawab ketat, penipuan, atau jenis apa pun.

21) PERUNTUKAN UMUM:

a) BAHASA: Semua komunikasi yang dibuat atau pemberitahuan yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini hendaklah dalam bahasa Inggeris.

b) JURISDIKSI, TEMPAT & PILIHAN UNDANG-UNDANG: Melalui penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan oleh Anda, Anda bersetuju bahawa undang-undang Negara Hawaii akan mengatur segala perkara atau pertikaian yang berkaitan dengan atau timbul dari Perjanjian ini, serta sebarang pertikaian mengenai apa-apa jenis yang mungkin timbul antara Anda dan Syarikat, kecuali ketentuan pertentangan undang-undangnya. Sekiranya sebarang litigasi yang diizinkan secara khusus di bawah Perjanjian ini dimulakan, Para Pihak setuju untuk tunduk kepada bidang kuasa peribadi mahkamah negeri dan persekutuan daerah berikut: Honolulu, Hawaii. Para Pihak bersetuju bahawa pilihan undang-undang, tempat, dan peruntukan bidang kuasa ini tidak boleh diterima, tetapi bersifat wajib. Anda dengan ini mengetepikan hak atas sebarang penolakan tempat, termasuk penegasan doktrin forum bukan kemudahan atau doktrin serupa.

c) ARBITRASI: Sekiranya terdapat perselisihan antara Para Pihak yang berkaitan dengan atau timbul dari Perjanjian ini, Para Pihak harus terlebih dahulu berusaha menyelesaikan perselisihan itu secara pribadi dan dengan itikad baik. Sekiranya percubaan penyelesaian peribadi ini gagal, Para Pihak kemudian akan menyerahkan perselisihan tersebut kepada timbang tara yang mengikat. Timbang tara akan dilakukan di daerah berikut: Honolulu. Timbang tara akan dilakukan oleh penimbang tara tunggal, dan penimbang tara tersebut tidak mempunyai wewenang untuk menambah Pihak, mengubah ketentuan Perjanjian ini, memberikan ganti rugi hukuman, atau mengesahkan kelas. Penimbang tara akan terikat dengan undang-undang Persekutuan yang terpakai dan mengatur serta undang-undang negeri berikut: Hawaii. Setiap Pihak harus membayar kos dan yuran masing-masing. Tuntutan yang memerlukan timbang tara di bawah bahagian ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada: tuntutan kontrak, tuntutan hukuman, tuntutan berdasarkan undang-undang Persekutuan dan negeri, dan tuntutan berdasarkan undang-undang, peraturan, undang-undang atau peraturan tempatan. Tuntutan harta intelek oleh Syarikat tidak akan dikenakan timbang tara dan mungkin, sebagai pengecualian untuk sub-bahagian ini, akan diadili. Para Pihak, dalam perjanjian dengan sub-bagian Perjanjian ini, mengetepikan hak yang mungkin mereka miliki untuk perbicaraan juri berkenaan dengan tuntutan arbitrase.

d) TUGASAN: Perjanjian ini, atau hak yang diberikan di bawah ini, tidak boleh diserahkan, dijual, dipajak atau dipindahkan secara keseluruhan atau sebahagian oleh Anda. Sekiranya Perjanjian ini, atau hak yang diberikan di bawah ini, dengan diserahkan, dijual, dipajak atau dipindahkan oleh Syarikat, hak dan liabiliti Syarikat akan mengikat dan berlaku kepada mana-mana penerima hak, pentadbir, pengganti, dan pelaksana.

e) KEBERKESANAN: Sekiranya mana-mana bahagian atau bahagian dari Perjanjian ini dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan oleh mahkamah undang-undang atau penimbang tara yang kompeten, bahagian dan sub-bahagian yang tersisa akan ditegakkan semaksimum mungkin. Dalam keadaan sedemikian, baki Perjanjian ini akan terus berkuatkuasa sepenuhnya.

f) TIDAK ADA PENYELESAIAN: Sekiranya Kami gagal menguatkuasakan peruntukan Perjanjian ini, ini tidak akan menjadi pengabaian terhadap penguatkuasaan peruntukan masa depan atau peruntukan lain. Pengabaian mana-mana bahagian atau bahagian dari Perjanjian ini tidak akan menjadi pengabaian dari bahagian atau bahagian lain.

g) KEPALA KEPERCAYAAN SAHAJA: Tajuk bahagian dan sub-bahagian di bawah Perjanjian ini hanya untuk kemudahan dan organisasi. Tajuk tidak akan mempengaruhi makna peruntukan dalam Perjanjian ini.

h) TIDAK ADA AGENSI, PERKONGSIAN ATAU GABUNGAN BERSAMA: Tidak ada agensi, perkongsian, atau usaha sama yang dibuat antara Para Pihak hasil Perjanjian ini. Tidak ada Pihak yang berkuasa untuk mengikat pihak lain dengan pihak ketiga.

i) FORCE MAJEURE: Syarikat tidak bertanggung jawab atas kegagalan melaksanakan kerana sebab di luar kawalan yang munasabah termasuk, tetapi tidak terhad kepada, tindakan Tuhan, tindakan pihak berkuasa sivil, tindakan pihak berkuasa tentera, rusuhan, embargo, tindakan semula jadi dan bencana alam, dan tindakan lain yang mungkin disebabkan oleh keadaan yang tidak dijangka.

j) KOMUNIKASI ELEKTRONIK DIBENARKAN: Komunikasi elektronik dibenarkan kepada kedua-dua Pihak di bawah Perjanjian ini, termasuk e-mel atau faks. Untuk sebarang pertanyaan atau masalah, sila hantarkan e-mel kepada kami di alamat berikut: [e-mel dilindungi]