سیب-د سیوري 75
سټوډیو هنرمند 5.5
د ماک لپاره
$199
 • سیستم اړتیاوې

   

  OSX 10.14 - 11

  مجاوی - کتلینا - لوی سور

     

  د M1 چپ سره مطابقت لري

 • 2GB رام یا نور

_ - سرپل پینټ 2NOSPRITZ150
د سټوډیو هنرمند 5.5
 • AllPayments350a

  وروسته په 4 کې د تادیې تادیې سره تادیه وکړئ

  or

  month میاشت ځنډول شوې ګټې

مایکروسافټ - رنګ 80
سټوډیو هنرمند 5.5
د وینډوز لپاره
$199
 • سیستم اړتیاوې


  وینډوز 7-10


 • 2GB رام یا نور